رها / سرویس سیاسی :  مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در اختتامیه جشنواره رسانه ای خزر گفت: باید از همه کسانی که این فضای آزاد را در اختیار ما قرار دادند که به راحتی بگوییم و بنویسیم قدردانی کنم.

مدیرعامل اتحادیه خانه مطبوعات کشور گفت: از صدر مشروعیت استان‌های شمالی در عرصه مطبوعات پیشتاز بوده اند.

وی افزود: اینکه در سه استان ۲۸ روزنامه وجود داشته باشد خیلی مهم است که برابر با نصف روزنامه های تهران است.

کواکبیان تصریح کرد: این تعداد رسانه ایجاب میکند که در عرصه رسانه پیشرفت داشته باشیم.

وی با بیان اینکه به خاطر اقتصاد ضعیف مطبوعات بسیاری از روزنامه نگاران از امنیت شغلی برخوردار نیستند، افزود: اگرچه خبرنگاران عشق به کار دارند اما دغدغه امنیت شغلی باسد رفع شود و بحث بیمه نیز همواره پیگیری شده است.

نماینده تهران تصریح کرد: مطبوعات از بحث مالیات معاف هستند و متاسفانه امروز حداقل دستمزد با خبرنگاران پرداخت می شود.

وی گفت: اینکه خبرنگاران پشت در مسوولان منتظر بمانند و با رد تماس مواجه شوند آن مسوول خودش را در ارتباط با مردم محروم کرده است زیرا خبرنگار پیگیر مطالبات مردم است.

کواکبیان با بیان اینکه بی جهت نباید خبرنگاران بابت اتهامات ناروای امنیتی بازداشت شوند، افزود: خبرنگار چه مشکل امنیتی دارد؟ وقتی در ماجرای املاک نجومی یاشار سلطانی بازداشت شد در مجلس گفتم مگر قالیباف امنیت ملی ما است که صحبت کردن دبباره او جرم است؟

این ‌نماینده مجلس تصریح کرد: باید دست خبرنگاری را که فساد را افشا می کند بوسید نه اینکه او را زندانی کرد و لازم است رئیس قوه قضائیه به این نکات توجه کند.

کواکبیان گفت: بیشتر از ۵ هزار نفر عضو خانه مطبوعات کشور هستند. مدیری که می گوید حق اشتراک روزنامه جزو هزینه های غیر ضروری است و باید حذف شود، مخ او ایراد دارد.

نماینده تهران گفت: اگر قرار است درباره خزر دغدغه داشته باشیم بحث رژیم حقوقی دریای خزر است، سر سوزنی کمتر از ۲۰ درصد قانع نخواهیم بود و رسانه ها باید در این باره صحبت کنند.

وی افزود: خط القعر و بستر دریا براساس دو توافق تاریخی باید مبنا باشد و توافق جدید کمتر از ۲۰ درصد نیست.

نماینده تهران با بیان اینکه آخرین خبرها حاکی از این است که کشتی ما در جبل الطارق قرار است عصر آزاد شود، افزود: اگر آزاد کنند ما هم کشتی انگلیسی را ازاد می کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی افزود: اگر کشورهای اروپایی به تعهدات خود عمل نکنند گام سوم برجام نیز اجرایی می‌شود و در بحث منافع ملی همه ما ید واحده هستیم.