تمام سکه بهار آزادی ۴۵ میلیون و۳۴۰ هزار ریال

نیم سکه بهار آزادی ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال

ربع سکه بهار آزادی ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال

هر گرم طلای ۱۸عیار هم ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال